Abu Dhabi moet Dubai wel overeind houden

De reputatie van Dubai is eind dit jaar in duigen gevallen, maar het is niet nodig om Dubai nu al vaarwel te zeggen. Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de bron van de noodkredieten voor het buurland, heeft goede redenen om Dubai nog even in leven te houden.

De reddingsoperatie is al duur geweest voor Abu Dhabi. In de loop van 2009 hebben in dat land gevestigde instellingen 25 miljard dollar toegekend aan Dubai in de vorm van ondergeschikte leningen, die een rendement van slechts 4 procent opleveren. Uiteraard kan Abu Dhabi, dat over een staatsfonds beschikt waarvan algemeen wordt aangenomen dat het 600 miljard dollar bevat, het geld makkelijk vinden.

Toch gaan veel waarnemers ervan uit dat Dubai uiteindelijk veel meer zal moeten terugbetalen voor de steun uit het rijkere collega-emiraat. Een veelgehoorde theorie is dat Abu Dhabi de kroonjuwelen van Dubai zal plunderen, zoals de luchtvaartmaatschappij Emirates.

Maar zulke agressie zou Abu Dhabi geen goed doen. Een poging om bezittingen in te lijven zou de VAE ondermijnen, en tot economisch schadelijke politieke instabiliteit leiden. Harde maatregelen zouden ook buitenlanders kunnen afschrikken, en die zijn nodig om van Abu Dhabi’s eigen internationale financiële centrum, dat in aanbouw is en in 2013 moet zijn voltooid, een succes te maken.

Abu Dhabi heeft de uitgesproken wens om Dubai uiteindelijk te vervangen als het internationale financiële centrum van de VAE en een leidende rol in de regio op zich te nemen. Maar op dit moment ontbeert het de noodzakelijke infrastructuur. Het zou voor Abu Dhabi op zelfvernietiging neerkomen om Dubai los te laten nog vóórdat er sprake is van een werkbaar alternatief.

In de tussentijd zal Abu Dhabi toch een of andere financiële orde in Dubai willen handhaven. Die overweging is een gedeeltelijke verklaring voor het besluit om het faillissement van projectontwikkelaar Nakheel te voorkomen, ook al is een opleving van de vastgoedsector volgend jaar onwaarschijnlijk.

De delicate politieke omstandigheden in de VAE moeten kunnen bewerkstelligen dat de financiële steun aan Dubai in 2010 op peil blijft. Andere crediteuren van noodlijdende staatsinstellingen kunnen al hun geld proberen terug te krijgen, of op z’n minst een overheidsgarantie voor commerciële schulden zien los te peuteren als onderdeel van een saneringsproces. Het is voor de langetermijnambities van Abu Dhabi van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat Dubai overeind blijft.

    • Una Galani