NMa niet te toegeeflijk bij toetsing ziekenhuisfusie

Marco Varkevisser stelt dat de NMa te toegeeflijk is bij het toetsen van ziekenhuisfusies (NRC Handelsblad, 16 december). Hij meent dat de NMa bij twijfel een fusie zou moeten verbieden, maar gaat daarmee voorbij aan het feit dat een besluit juridisch houdbaar moet zijn. Er zijn overigens niet zoveel ziekenhuisfusies geweest waar sprake was van twijfel. In bijna alle gevallen leidde zorgvuldig onderzoek tot een duidelijke conclusie. Ook stelt Varkevisser dat de NMa de fusie van de Zeeuwse ziekenhuizen had moeten verbieden, omdat het efficiencyverweer ook volgens de NMa niet aan de wettelijke voorwaarden zou voldoen. Dit is onjuist. Aan de voorwaarden werd voldaan, doordat de ziekenhuizen aanvullende verplichtingen op zich hebben genomen. Zo hebben zij afdwingbaar vastgelegd dat zij de beloofde kwaliteitswinst realiseren tegen prijzen dichtbij het landelijke gemiddelde, zodat patiënten/verzekerden erop vooruitgaan. Los van concurrentievragen leeft vaak de gedachte dat kleinschaligheid bijdraagt aan de kwaliteit van de verzorging. Terwijl de kwaliteit van veel zorg aantoonbaar om schaalgrootte vraagt, kan de verzorging vaak op kleinschalige locaties binnen een grotere instelling gestalte krijgen. Het is de taak van de ziekenhuizen om (in concurrentie) aan alle aspecten van kwaliteit een goede invulling te geven.

Henk Don

Lid raad van bestuur NMa

    • Henk Don Lid Raad van Bestuur Nma