Kritische reacties op rede koningin

Moderne communicatiemiddelen verbeteren en verslechteren de contacten tussen veel mensen. Dit valt af te leiden uit reacties op de kersttoespraak van koningin Beatrix.

Beatrix toonde zich bezorgd over de teloorgang van het ‘wij-gevoel’ in de wereld van internet. „Met virtuele ontmoetingen wordt die leegte niet gevuld”, zei Beatrix. De internetgemeenschap reageerde zeer kritisch. Zo bood het vriendennetwerk Hyves haar een gratis account aan.

Voor de ongeveer 2,5 miljoen ouderen heeft bijvoorbeeld e-mail twee gezichten. „Voor ouderen is mailen vaak een uitkomst bij het onderhouden van contacten met kinderen en kleinkinderen”, zegt Corry Baggerman van ouderenbond ANBO. „Maar mailen komt deels in plaats van de bezoekjes die kleinkinderen vroeger brachten.”

Autisten lijken vooral baat te hebben bij de computer. „Autisten kunnen via het scherm makkelijker contact leggen dan in persoonlijke ontmoetingen. Op een scherm zijn de non-verbale signalen die zij niet kunnen duiden toch niet te zien. En in mailen of chatten zit een vertraging waardoor ze kunnen nadenken over hun bericht”, zegt Fred Stekelenburg van autistenvereniging NVA.

Bij jongeren zorgen netwerksites voor verdieping van de contacten, leren onderzoeken. „Via een chat vertellen jongeren elkaar dingen die zij in een gewoon contact niet zouden vertellen”, zegt communicatie-expert Peter Kerkhof. „Bij meer intieme relaties kunnen nieuwe media zorgen voor minder contact. Dat is te zien in een nog lopend onderzoek naar pasgetrouwde stellen.”