In België is de koning trots op zijn volk

Ook in België houdt het staatshoofd een kersttoespraak. Het contrast tussen de toespraken is groot, ja kan niet groter. Koning Albert is trots op zijn volk en prijst zijn regering waarvan hij enkele leden met name noemt. Ook ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor België in Europa, waarvan de ex-premier, Van Rompuy, kortgeleden voorzitter is geworden. Hij suggereert dat de Federale Staten van Vlaanderen en Wallonië tot eenheid moeten komen, als voorbeeld voor landen die binnen Europa willen samenwerken. Overgeschakeld naar de Nederlandse zender hoor ik een koningin die helemaal niet trots is op haar volk. Integendeel: wij zijn te individualistisch en gebruiken het duivelse instrument van de virtuele communicatie, zoals sms en twitter. Ongenuanceerd praat de koningin over communicatie zonder daarin verschillende niveaus te onderscheiden. In hoeverre geeft onze koninklijke familie zelf het voorbeeld? Waarom worden de Belgen geprezen door hun koning en krijgen wij te horen dat we het verkeerd doen? Ik ben niet katholiek en ook geen calvinist, maar wel jaloers op de Belgen.

Ton Spijker

Lid D66 te Roermond

    • Ton Spijker Lid D66 te Roermond