Aandelenemissies bloeien weer op dankzij strengere regels

De crisis is in ieder geval heel goed geweest voor één markt waarop zakenbanken actief zijn – die voor de uitgifte van nieuwe aandelen. Wereldwijd beliep het totaal van de aandelenverkopen in 2009 889 miljard dollar, niet veel minder dan het record van 1.003 miljard dollar uit 2007. Genoeg om de tien grootste emissiebanken vergoedingen van 12,6 miljard dollar op te leveren.

Nieuwe regels van de toezichthouders dwingen banken en verzekeraars ertoe meer kapitaal binnen te halen. In Europa hebben het Italiaanse UniCredit, de Nederlandse ING en de Oostenrijkse Erste Bank claimemissies op stapel staan. Financiële firma’s zullen ook emissies op de beurs overwegen. Sommige hebben een opportunistisch karakter, als banken proberen het succes van Santander uit 2009 te evenaren. Die Spaanse bank verkocht haar belang in haar Braziliaanse dochter.

Maar door gedwongen saneringen zullen ook verzekeraars, vermogensbeheerders en beursmakelaars te koop worden aangeboden, nu het bank-verzekeraarsmodel wordt ontbonden en toezichthouders de ontvangers van staatssteun zullen dwingen af te slanken. Overheden zijn ook een veelbelovende bron van nieuwe activiteiten omdat ze aandelen verkopen die zij tijdens de crisis hebben verworven. Hun grote behoefte aan inkomsten kan tot vertekeningen van de markt leiden.

Beursgangen vormen een groter vraagteken. In 2009 leek er in de ontwikkelingslanden geen einde aan te kunnen komen. De beursintroducties op de opkomende markten namen driekwart van alle nieuwe noteringen voor hun rekening. Er zitten meer grote transacties in het vat, zoals die van een paar Zuid-Koreaanse verzekeraars en vastgoedconcern Swire Properties uit Hongkong.

Maar het klimaat in de Verenigde Staten en Europa is weerbarstiger. De vraag naar bedrijven die recent door private-equityfirma’s te koop werden aangeboden, was vooral aan de magere kant. Een marktcorrectie zou de rooskleurige vooruitzichten voor de markt voor aandelenuitgiftes kunnen ondermijnen. Nu de centrale banken zich opmaken om de liquiditeitstoevoer geleidelijk te verminderen, is dit een reëel gevaar. Maar zolang de aandelenkoersen hoog blijven, ligt het voor de hand dat de emissies aanhouden.

Nicholas Paisner

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Nicholas Paisner