Vissen (1)

Ik vind het heel jammer dat NRC, toch een blad voor de weldenkende mens, het vissen propageert (NRC Weekblad, 19 december). Zeker als daarbij dat ongelooflijke non–argument wordt gebruikt dat vissen geen pijn zouden voelen. Wishful thinking, heet dat. Pijn voelen doe je met een zenuwstelsel en vissen hebben dat, hoogontwikkeld zelfs. Verschillende wetenschappelijke proeven hebben pijnbeleving bij vissen aangetoond.

Ik wil u vragen mijn krant voortaan van dit soort artikelen vrij te houden.

Miriam Wesselink,

Wassenaar

    • Miriam Wesselink