Spoedeisende hulp ondermaats

De spoedeisende hulp in Nederlandse ziekenhuizen is onder de maat, schrijft minister Klink (Volksgezondheid, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Uit een representatief onderzoek onder 27 ziekenhuizen, stelt Klink, is „onverwacht” gebleken dat geen enkele Spoedeisende Hulp (SEH) voldoet aan de basiseisen.

Geen enkel ziekenhuis geeft arts-assistenten op de SEH voor aanvang van het werk de benodigde training. Het gaat met name om de ABCDE-training, waarmee patiënten gestructureerd kunnen worden onderzocht op bijvoorbeeld ademwegproblemen of hersenschade. Die competenties leren ze gaandeweg.

In één ziekenhuis is zelfs geconstateerd dat er helemaal geen arts aanwezig was tijdens de openingsuren van de SEH buiten kantoortijd. De naam van dat ziekenhuis wordt niet bekendgemaakt.

Professionals en bestuurders uit de sector hebben onlangs met elkaar de eisen vastgesteld waaraan alle ziekenhuizen met een SEH zouden moeten voldoen. Een van de aanbevelingen van deze werkgroep was dat alle arts-assistenten op de benodigde competenties getoetst moeten worden voordat ze diensten op de SEH gaan draaien.

Werkgroepvoorzitter Ferry Breedveld, bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum, vindt dat Klink Nederland onterecht op „tilt” zet met zijn brief aan de Kamer. „Nederland doet het allesbehalve slecht. Wij hebben alleen aangegeven wat zou moeten gebeuren om een ideale situatie te krijgen. Geen land ter wereld heeft die.”

Klink eist niet dat ziekenhuizen direct aan alle eisen voldoen. „Dat zou betekenen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg na handhaving per direct zou moeten overgaan tot sluiting van (zeer) vele SEH’s. Dit vind ik niet wenselijk.” De Inspectie onderzoekt pas vanaf september 2010 of de zaken op orde zijn. Als dat dan niet zo is, moet de SEH dicht.

De koepel van Nederlandse ziekenhuizen NVZ zegt het van het grootste belang te vinden om de geformuleerde kwaliteitsnormen na te leven.