Redactie, google eens op 'squalene'

De krant ontving de laatste maanden veel post over het „gevaarlijke” H1N1-vaccin.

De wetenschapsredactie deed er niets mee. Wel schreven we over de onrust.

foto rien zilvold mexicaanse griep vaccinaties vaccineren Zilvold, Rien

De vaccins tegen de Mexicaanse griep waren nog niet besteld of er ontstond een gestage stroom e-mails naar de krant die wezen op de vaccingevaren. De mailers wezen ons dringend op onze plicht alle lezers op de hoogte te brengen.

Wat stond er in die mails? ‘Hieruit blijkt dat diverse ministers strafbare feiten hebben gepleegd doordat er een bepaalde verboden stof (als bestrijdingsmiddel zelfs!!) in het vaccin verwekt is. Dit nieuws moet groot in de krant!’

Of: ‘Waarom geen berichten over de doden die bijvoorbeeld in Zweden gevallen zijn en de vele honderden complicaties nadat men het griepvaccin heeft gekregen? Dat zou toch meer evenwicht in de informatievoorziening betekenen.’

Maar ook: ‘Lees ook het boek Horrors of Vaccination dat in 1920 geschreven is, maar zo actueel is alsof het gisteren geschreven is’.

Ook eens, kortweg, de opdracht: ‘Geachte redactie, google op: squalene induces’.

Squaleen – natuurlijk bestanddeel van visolie en ook olijfolie – wordt gebruikt als onderdeel van het afweersysteemopwekkend adjuvans in de griepvaccins die in Nederland worden gebruikt.

Squaleen was ook een tijdje verdacht als veroorzaker van het Golf War Syndrome. Maar die verdenking is allang ontkracht.

Zulke mails komen bij de wetenschapsredactie terecht. Wat te doen?

Moet je diep op de wetenschappelijke argumenten in die mails ingaan? Ook als uit een oppervlakkige rondgang door wetenschappelijke artikelen en rechtbankuitspraken blijkt dat het om vermeende gevaren gaat?

Moet je dan toch andere interessante onderwerpen aan de kant schuiven om achter waninformatie aan te gaan waar hopelijk maar weinig weldenkende mensen in geloven?

We hebben het uiteindelijk niet gedaan.

Ook al omdat veel mails van vaccintegenstanders ook getuigden van complotdenken. Rijke en machtige wereldbewoners zouden vinden dat er te veel mensen op aarde leven. Het griepvaccin zou een middel zijn om de wereldbevolking te vergiftigen en te decimeren.

Maar het was ook een inschatting: de onrust bestond op internet, zeker, maar hij overheerste niet het handelen in de echte maatschappij. De opkomst bij de vaccinaties was best oké.

Aan het maatschappelijk verschijnsel van de vaccinonrust besteedde de krant wel aandacht. Jessica van Geel en Frederiek Weeda lieten zien tegen welke websites minister Klink actie ondernam. In dat artikel, met de titel Het vaccin is: (a) wapen (b) chip (c) kwik, kon iedereen lezen dat vaccintegenstand snel in waanzinnige redeneringen ontaardt.

Wim Köhler versloeg vanuit de NRC-wetenschapsredactie het nieuws over de Mexicaanse griep in deze krant.

Lees het stuk over de spookverhalen via nrcnext.nl/links

    • Wim Köhler