Leger VS: straf voor zwangeren

De Amerikaanse legercommandant in Noord-Irak heeft een nieuw beleid verdedigd waaronder Amerikaanse militairen die zwanger worden of andere militairen zwanger maken worden gestraft. Generaal-majoor Tony Cucolo zei dat hij overtreders niet daadwerkelijk gevangen wil zetten. Zijn nieuwe politiek is vooral bedoeld om de ernst van de situatie aan te geven, legde Cucolo uit. Zwangere militairen gaan direct naar huis, wat hun eenheid verzwakt. Cucolo vaardigde zijn richtlijn, waarvan de bepaling over zwangerschap slechts één onderdeel is, vorige maand uit nadat hij het commando over de 22.000 Amerikaanse militairen in het noorden van Irak had overgenomen. De richtlijn is sinds zij van kracht is al door vier vrouwen en drie mannen overtreden. (Reuters, AP)