Laura (14) mag bij vader wonen

De veertienjarige Laura Dekker, die in haar eentje twee jaar lang de wereld wil rondzeilen, mag bij haar vader blijven wonen. Dat heeft de kinderrechter in Utrecht gisteren bepaald. Bureau Jeugdzorg had de zaak aangespannen en wilde haar bij een pleeggezin plaatsen. Dat verzoek is afgewezen op grond van „de constructieve gesprekken die zijn gevoerd tussen Laura en haar vader en jeugdzorg”, zo stelde de rechter. Vorige week was Laura weggelopen en naar Sint Maarten gevlogen. Daar werd ze zondag opgepakt en vervolgens is ze onder begeleiding teruggevlogen. Laura staat sinds augustus onder toezicht van jeugdzorg, nadat ze haar zeilplan kenbaar had gemaakt. De rechter verbood haar dit najaar aan de reis te beginnen, omdat die te gevaarlijk zou zijn. De havo-scholiere moet van de rechter langere zeilreizen vooraf maken, ervaring opdoen met hazenslaapjes en een EHBO-diploma halen. Pas dan mag ze uitvaren. (NRC)