Klink: hulp bij spoed is niet goed

De spoedeisende hulp in Nederlandse ziekenhuizen is onder de maat. Dat schrijft minister Klink (Volksgezondheid, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een onderzoek onder 27 ziekenhuizen, stelt Klink, is „onverwacht” gebleken dat geen enkele Spoedeisende Hulp (SEH) voldoet aan de basiseisen. Ook geeft geen enkel ziekenhuis arts-assistenten op de SEH voor aanvang van het werk de benodigde training. Het gaat vooral om de ABCDE-training, waarmee patiënten gestructureerd kunnen worden onderzocht op ademwegproblemen of hersenschade. Die competenties leren ze gaandeweg.

In één ziekenhuis was helemaal geen arts aanwezig tijdens de openingsuren van de SEH buiten kantoortijd. De naam van dat ziekenhuis is niet bekendgemaakt.

Klink eist niet dat ziekenhuizen direct aan alle eisen voldoen. „Dat zou betekenen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg na handhaving per direct moet overgaan tot sluiting van (zeer) vele SEH’s. Dit vind ik niet wenselijk.” De inspectie bekijkt vanaf september 2010 of de zaken op orde zijn.

Klink verwijst naar een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door professionals en bestuurders uit de sector. Deze werkgroep stelde eisen vast waaraan alle ziekenhuizen met een SEH zouden moeten voldoen. Een van de aanbevelingen van deze werkgroep was dat alle arts-assistenten op de benodigde competenties moeten worden getoetst voordat ze diensten op de SEH gaan draaien.

Werkgroepvoorzitter Ferry Breedveld, bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum, vindt dat Klink Nederland onterecht „op tilt” zet met zijn brief aan de Kamer. „Nederland doet het allesbehalve slecht. Wij hebben alleen aangegeven wat zou moeten gebeuren om een ideale situatie te krijgen.”