Denk niet aan geluk

‘Hoe gelukkig ben je nu?’ Dat was de vraag waar het allemaal om draaide in de experimenten van de University of British Columbia (Canada). Op een beeldscherm kregen proefpersonen een gezichtje te zien. Afhankelijk van hun gemoedstoestand konden ze de mondhoeken van het gezichtje omhoog trekken in een glimlach, of juist omlaag als ze zich miserabel voelden. Daarna kreeg iedereen muziek te horen. Le Sacre du Printemps van de Russische componist Stravinsky, een complex stuk dat volgens de onderzoekers alle denkbare emoties kan oproepen. Een deel van de proefpersonen kreeg een opdracht mee. Bijvoorbeeld: let tijdens het luisteren op hoe je je voelt. Of: probeer jezelf op te vrolijken met de muziek. Een controlegroep luisterde zonder opdracht naar Stravinsky. Na afloop trokken alle deelnemers weer aan de mondhoeken van het gezichtje. Wat bleek? De vrijwilligers die zich probeerden op te vrolijken met de muziek, waren juist ongelukkiger geworden. Ook de mensen die op hun gevoel moesten letten, waren er na afloop van de Lentewijding slechter aan toe. Wie waren er wel vrolijker geworden? De mensen die ‘zomaar’ naar de muziek hadden geluisterd. Conclusie: hoe minder je bezig bent met gelukkig zijn, hoe gelukkiger je wordt.

De onderzoekers hielden een tweede experiment, deze keer zonder de klanken van Stravinsky. Vlak voor Oud en Nieuw vroegen ze 475 mensen een formulier in te vullen op hun website. Hierop stonden vragen als: „Verwacht je veel plezier te hebben op Oudejaarsavond?” En: „Hoeveel tijd en geld besteed je aan de oudejaarsviering?” Nadat iedereen zijn roes had uitgeslapen, polsten de onderzoekers of het een leuk feestje was geweest. Maar liefst 83 procent reageerde teleurgesteld. Vooral de mensen die een grote knalfuif hadden georganiseerd, kwamen er bekaaid vanaf. Ook de feestgangers met hoge verwachtingen, verkeerden in mineur. Mensen die weinig tijd en energie in het festijn hadden gestoken, reageerden een stuk vrolijker. Dus hier alvast een tip voor 2010: verwacht er niets van en probeer niet gelukkig te worden. Dan wordt het gegarandeerd een topjaar.

Rik Kuiper & Tonie Mudde

    • Tonie Mudde
    • Rik Kuiper