CBS: Industriële omzet in Nederland leeft op

Het grafisch weergeven van informatie kan heel verschillende beelden opleveren. Deze grafieken zijn bijvoorbeeld allemaal gebaseerd op een berichtje van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de lichte opleving van de industriële omzet in Nederland. In de rode grafieken is de omzet afgezet tegen het jaar daarvoor, als percentage. Maar door uitvergrotingen kan de opleving er betekenisvol of juist onbeduidend uitzien.

In de blauwe grafieken is juist de omzet in 2005 als ijkpunt genomen. Dan lijkt de crisis waar het land uit opkrabbelt juist een stuk minder dramatisch.

Alle grafieken zijn ‘waar’. Ze kloppen. Maar ze zeggen wat anders.