Cameratoezicht in Utrecht

Cameratoezicht moet de Utrechtse probleemwijk Zuilen veiliger maken. Omwonenden zijn verdeeld over het nut en de nadelen van de camera’s. Sommige bewoners vinden dat de overlast minder is geworden. Anderen menen dat cameratoezicht de persoonlijke levenssfeer schaadt.

pagina 10 en 11