Alles opgelost

Is er dan helemaal niets moois te melden? Toch wel.

Vorige maand maakte ik me hier vrolijk over minister Eberhard van der Laan (PvdA, Integratie) en zijn ‘nieuwe Nederlanders’, die hij alleen een ‘morele verplichting’ kon geven om op taalcursus te komen, een spek-en-bonenverplichting kortom.

Het doet mij deugd om, vlak voor de Kerstdagen, vast te stellen dat Van der Laan het licht heeft gezien. Allochtonen verplichten in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Dan leggen we toch iederéén een ‘levenslange leerplicht’ op, ‘vanuit de gedachte dat het in een kenniseconomie noodzakelijk is dat mensen een bepaald minimumopleidingsniveau hebben’, aldus Van der Laan in een brief aan de Kamer. Briljante omzeiling van het gelijkheidsbeginsel! Op die fiets kunnen we nog veel meer problemen aanpakken.

Terrorisme? Tap van iederéén zijn telefoon af. Files? Verplicht iederéén gespreid te reizen. Hangjongeren? Verbied iederéén na tienen op straat te komen. Armoede? Laat iederéén hetzelfde verdienen. Overbevolking? Laat iederéén maar één kind nemen.

Nee, dat communisme was zo gek nog niet. De toch al dunne scheidslijn tussen het gelijkheidsbeginsel en het totalitarisme, die was zó jaren nul, vanaf 2010 schaffen we hem gewoon af.

Hoe we dat ‘minimumopleidingsniveau’ gaan meten? Gewoon met een testje in die grote griepprikhallen. Wat we doen met al die autochtone Hollanders die niet slagen? Wat dacht je? Gewoon hun seizoenskaart afpakken. En hun stembiljet. Zul je zien dat die Wilders lang niet meer zo hoog eindigt in het klassement.

Zo moeilijk is het allemaal niet, politiek.

Alle problemen opgelost, aan het einde van dit decennium, en dan is er zelfs nog wat ruimte over. Die wil ik vullen met sneeuw, het gelijkheidsbeginsel bij uitstek, en metafoor voor het kabinetsbeleid: alles afgedekt en egaal, de wereld als een oude kerstkaart.

En bovenal geldt wat Herman de Coninck (1944-1997) er over dichtte: zo lang er sneeuw ligt / is het nooit volledig duister, nee, / er is de klaarte van een soort geloof / dat het nooit helemaal donker wordt. / zo lang er sneeuw is, is er hoop.

Christiaan Weijts

    • Christiaan Weijts