Van der Laan: ouder verplicht naar taalles

Om de taalachterstand van allochtone ouders met jonge kinderen te bestrijden, overweegt minister Van der Laan (Integratie, PvdA) een leeftijdsonafhankelijke leerplicht.

Het kabinet onderzoekt ook de mogelijkheid van zo’n „bredere participatieplicht” voor iedereen, ongeacht herkomst. Dat staat in een brief die Van der Laan gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van der Laan zou het liefst ouders die zelf een taalachterstand hebben, verplichten tot een taalcursus. De minister had daartoe – samen met staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) en minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) – onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheid van een verbrede leerplicht. Op grond van de huidige wetgeving kan dat niet.

Een bredere participatieplicht sluit aan bij het advies van de commissie-Bakker voor een leeftijdsonafhankelijke leerplicht. „Uitgangspunt daarvan is dat je je hele leven blijft leren”, zei Van der Laan gisteren tegen de nieuwssite nu.nl. De minister was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. „Zeker als je kinderen hebt, moet je een minimaal niveau hebben en meegroeien.” Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) onderzoekt hoe dat vorm zou kunnen krijgen.

Volgens de universitaire onderzoekers is er geen direct verband aangetoond tussen taalvaardigheid van de ouders en de schoolprestaties van hun kind. Van der Laan meent desondanks dat het „onomstotelijk” vaststaat dat ouders, kinderen en de maatschappij erbij gebaat zijn wanneer de ouder zo goed mogelijk de Nederlandse taal beheerst.

Commentaar: pagina 7