Magazijnbediende breekt door

Slot van korte serie over beginnende sterren. Vandaag: André van Duin.

‘Zeventien jaar en hij vult de uren van zijn werkweek als magazijnbediende”, zegt de hoogstbeschaafde commentaarstem buiten beeld. „De uren die hij overhoudt, vult hij met het monteren van geluidsband, fantasie en expressie. Het begon in januari van dit jaar. Nu, na zes maanden, stellen wij u voor aan André van Duin, parodist”.

Na die inleidende woorden staat er een fiks gekuifde jongeman in een geruit colbertje zonder revers met een microfoon in de hand, voor een witte vleugel. De indruk dat hij een recital gaat verzorgen, wordt versterkt door de pingelende pianoklanken van de geluidsband: het intro van het prille Willeke Alberti-succes Spiegelbeeld. Maar zodra de zang moet beginnen, barst abrupt het ruige Ready Teddy van Little Richard los. De playbackende jongeman begint er als een idioot bij te bewegen. En dat wordt er in de volgende minuten alleen nog maar idioter op. Zijn mond staat schever en schever, zijn armen flapperen heen en weer en zijn benen knakken. De AVRO-talentenjacht Nieuwe oogst was een verre voorloper van Idols. Wie er verder in de uitzending van 24 juni 1964 optraden, valt niet meer te achterhalen. Wat achteraf telt, is alleen de winnaar. De rare kwibus met zijn geluidsband – een montage van allerlei populaire nummers met komieke uitspraken van Wim Kan, Godfried Bomans en anderen – ging naar huis met de twee hoofdprijzen: de beker en de toezegging dat hij spoedig als gast mocht optreden in de maandelijkse tv-show van Willy en Willeke Alberti. De gerenommeerde tv-recensent Nico Scheepmaker noemde hem „een zeer veelbelovend imitator”.

Twee jaar eerder, op zijn vijftiende, had André van Duin al brieven aan diverse omroepen gestuurd met de vraag of hij „een proeve van bekwaamheid” mocht komen afleggen omdat „het mijn ideaal is om conferencier te worden”. De VARA schreef terug dat hij nog wat jong was: „Over enkele jaren zou je het misschien nog eens kunnen proberen”. De KRO antwoordde met verwondering kennis te hebben genomen van „uw stoutmoedig briefje” en adviseerde navenant: „Probeert u het nog eens over een jaar of 10...” De audities voor Nieuwe oogst kwamen zodoende als geroepen.

Twee dagen na de tv-uitzending zegde hij zijn baan als magazijnbediende bij een drukkerij op om beroepsartiest te worden.

Henk van Gelder

Bekijk Van Duin op nrc.nl/achterpagina

    • Henk van Gelder