Loopbaan kort

Groeiend aantal werklozen staakt zoektocht naar baan

Den Haag. Het aantal werkloze mensen dat niet actief zoekt naar een baan omdat ze de hoop op succes hebben opgegeven is afgelopen jaar toegenomen. In het derde kwartaal waren er 40.000 zogeheten ‘ontmoedigden’, vijfduizend meer dan een jaar geleden. Dat meldt CBS. Vooral laagopgeleiden zijn pessimistischer geworden over hun kansen op de arbeidsmarkt. Afgelopen kwartaal waren zes op de tien ontmoedigden laagopgeleid, een jaar geleden was dat nog vier op de tien. Het aantal vrouwen dat hun zoektocht naar een baan gestaakt heeft is daarbij hoger, bijna tienduizend meer dan mannen. De toename van het aantal ontmoedigden hangt samen met de economische omstandigheden. Het CBS telde in het derde kwartaal 800.000 mensen die nog beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De helft van hen is actief op zoek naar een baan en is direct beschikbaar. 150.000 mensen wilden wel aan de slag, maar waren nog niet beschikbaar omdat ze bijvoorbeeld eerst hun studie moeten afronden. (ANP)

In veel cao’s afspraken over inzetbaarheid

Door een onzer redacteuren

Den Haag. De meeste cao’s die dit jaar zijn afgesloten, bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het gaat hierbij om scholing, loopbaanplanning en andere trajecten. Dat staat in de najaarsrapportage over de cao-afspraken voor 2009, die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage zijn 115 cao’s onderzocht waaronder ruim 5,2 miljoen werknemers vallen. Ruim twee van de drie cao’s bevatten afspraken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit moet voorkomen dat mensen straks langere tijd werkloos worden.

90 pct. werknemers krijgt pensioen

Door een onzer redacteuren

Den Haag. 90 procent van de werknemers valt onder een pensioenregeling. 10 procent van de werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op, blijkt uit een brief die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister wil met de sociale partners onderzoeken of het de komende jaren zal lukken deze laatste groep te verkleinen.

Ondernemers in de industrie somberder

Den Haag. Ondernemers in de industrie waren in december somberder gestemd dan een maand eerder. De graadmeter van het vertrouwen daalde van -5,6 naar -8,6, zo meldt het CBS. De ondernemers zijn vooral pessimistischer over de toekomstige productie. Ook zijn zij negatiever over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche dan in november. In februari bereikte de stemming met -22,9 een dieptepunt. Sindsdien gaat het, ondanks dit stapje terug, weer beter. (ANP)