Is dark matter nu gevonden?

Amerikaanse fysici zeggen mogelijk een glimp van ‘donkeremateriedeeltjes’ te hebben opgevangen. Naar de geheimzinnige en onzichtbare donkere materie in de kosmos wordt al jaren gezocht. De Amerikanen maakten hun bevindingen donderdag bekend. Hoewel prikkelend, zijn de gegevens niet overtuigend. Dat erkennen de onderzoekers zelf ook. Als de metingen bevestigd kunnen worden, zou dat wél spectaculair zijn. Onzichtbare, donkere materie maakt volgens de huidige modellen zo’n 23 procent van de kosmos uit. Daarnaast zou het universum voor 72 procent bestaan uit ‘donkere energie’, die eveneens onbekend en onbegrepen is. De zichtbare materie die wij zien en deels begrijpen (planeten, sterren en sterrenstelsels) vormt volgens de huidige inzichten dus maar een schamele 5 procent van het heelal.

De nu gevonden ‘aanwijzing’ voor donkere materie werd opgepikt met een grote detector diep onder de grond, in een voormalige ijzermijn in de staat Minnesota. Die detector bestaat uit grote blokken germanium en silicium. Ze zijn gekoeld tot krap een honderdste graad boven het absolute nulpunt. Donkere materiedeeltjes die het ijskoude materiaal passeren, zouden daarin naar verwachting een beetje warmte en wat elektriciteit opwekken. Het huidige resultaat bestaat uit twee ‘gebeurtenissen’ met een elektrisch signaal en warmteontwikkeling die afwijken van achtergrondruis, en kenmerkend zijn voor donkere materiedeeltjes. Tegelijk is de kans aanzienlijk (20 procent) dat het om storende signalen gaat. Dat de fysici de resultaten toch al openbaar maakten, hangt samen met de grote competitie op dit gebied.