'Homo's niet massaal vervolgd in jaren 40-45'

Tijdens de bezetting zijn in Nederland minder homoseksuelen vervolgd door de Nederlandse justitie dan in de jaren ervoor en erna, ondanks een verruiming van de wettelijke mogelijkheden daarvoor door de Duitsers.

Dat blijkt uit het proefschrift Schuldige seks. Homoseksuele zedendelicten rondom de Duitse bezettingstijd, waarop Anna Tijsseling vandaag in Utrecht zou promoveren.

Tijsseling analyseerde alle zaken tegen homoseksuelen die voor, tijdens en na de oorlogsjaren dienden voor de Haagse rechtbank. Uit die analyse blijkt dat het aantal vervolgingen voor en na de oorlog groter was dan tijdens de bezetting. „Justitie had het te druk met economische en politieke delicten”, aldus Tijsseling. Homo’s werden in Nederland vervolgd op grond van een wetsartikel dat seks met minderjarigen verbood. De Duitsers voerden een verbod in op seks tussen personen van hetzelfde geslacht.

Tijsseling zet zich af tegen de volgens haar „hardnekkige fictie” dat homo’s in bezet Nederland systematisch zijn vervolgd.

Vervolging: pagina 3