Curatoren autobedrijf Kroymans naar rechter

De curatoren van het failliete autobedrijf Kroymans stappen naar de rechter om de verkoop van bedrijfsonderdelen vlak voor het faillissement terug te laten draaien. Volgens curator Cees de Jong is er sprake van onrechtmatig handelen.

Vlak voordat het autobedrijf eind maart failliet ging, werden in overleg met ABN Amro, ING, Fortis en de Rabobank gezonde onderdelen voor een euro verkocht aan Citadel, een ander bedrijf van Frits Kroymans.

Die onderdelen hadden volgens de curatoren veel geld kunnen opleveren voor de boedel. Andere schuldeisers zijn door de verkoop benadeeld, menen de curatoren. Zij beschouwen de transactie als paulianeus (onttrekken van activa aan de boedel vlak voor faillissement) en willen dat de rechter deze verkoop terugdraait.

De curatoren denken dat de verkoop plaatsvond op initiatief van de banken. Met deze transactie probeerden de betrokken banken ervoor te zorgen dat een deel van hun leningen alsnog afgelost zou worden.

Bij de verkoop aan Citadel werd ook een deel van de bankschuld van het autobedrijf overgenomen. Citadel verkocht kort na de koop weer een van de onderdelen. Met de opbrengst werd bankschuld afgelost. Als de rechter de transactie terugdraait, zullen de curatoren de banken mogelijk nog voor de rechter dagen wegens een onrechtmatige daad.