Bij rellen Oudjaar extra snel voor rechter

Het Openbaar Ministerie (OM) past bij de jaarwisseling in de vier grote steden opnieuw supersnelrecht toe op verdachten van geweld tegen politie of hulpverleners, vernieling en brandstichting.

Elders worden relschoppers zo veel mogelijk via ‘gewoon’ snelrecht berecht.

Het OM heeft over toepassing van supersnelrecht afspraken gemaakt met de voorzitters van de rechtbanken in de grote steden. Verdachten worden, na aanhouding, binnen drie dagen voor de rechter gebracht. Het OM zal zwaardere straffen eisen. Taakstraffen moeten direct na de jaarwisseling worden uitgevoerd. Wie tot celstraf wordt veroordeeld, moet die aansluitend op de drie dagen inverzekeringstelling uitzitten. Bij ‘gewoon’ snelrecht moeten verdachten binnen veertien dagen voor de politierechter verschijnen.

De politie pakte tijdens de afgelopen jaarwisseling 639 mensen op voor geweldsdelicten, brandstichting en ernstige overlast. Van hen stonden er 33 meteen na de jaarwisseling voor de rechter in het kader van supersnelrecht. Dat resulteerde in 3 vrijspraken, 8 onvoorwaardelijke celstraffen, 16 werkstraffen en 16 keer huisarrest voor de komende jaarwisseling.

Wie huisarrest heeft gekregen, moet alsnog de cel in als hij tijdens de jaarwisseling op straat wordt gesignaleerd. De betrokkenen hebben een brief van de politie gekregen en hun foto’s circuleren bij agenten die tijdens Oud en Nieuw dienst hebben. Verdachten die op 4 januari voor supersnelrecht in aanmerking komen, moeten op voorhand bekend hebben en het bewijs moet nagenoeg rond zijn.

Daarnaast moeten de processtukken tijdig bij de rechtbank en de verdediging beschikbaar zijn. Rechtbanken en het OM in de vier grote steden hebben extra personeel beschikbaar gesteld om supersnelrecht na de jaarwisseling mogelijk te maken.