Inzetbaarheid vindt plek in meeste cao's

De meeste cao’s die dit jaar zijn afgesloten, bevatten afspraken over duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het gaat hierbij om scholing, loopbaanplanning en andere trajecten.

Dat staat in de najaarsrapportage over de cao-afspraken voor 2009, die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage zijn 115 cao’s onderzocht waaronder ruim 5,2 miljoen werknemers vallen. Ruim twee van de drie cao’s bevatten afspraken over de duurzame inzetbaarheid (employability) van werknemers.

De sociale partners hadden zowel in het Sociaal Akkoord van 24 maart dit jaar als tijdens het najaarsoverleg vorig jaar met het kabinet afspraken gemaakt over het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het arbeidsmarktbeleid is in toenemende mate gericht op het vergroten van vaardigheden zodat werknemers beter zijn uitgerust om binnen het eigen bedrijf of elders gemakkelijker ander werk te verrichten. Verhoging van de inzetbaarheid van werknemers moet voorkomen dat mensen langere tijd werkloos zijn.

De werkloosheid is in Nederland inmiddels gestegen naar 5,2 procent van de beroepsbevolking, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 412.000 mensen werden in de periode van september tot november als werkloos geregistreerd. Een jaar geleden was nog 3,6 procent van de Nederlanders werkloos. De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar is twee keer zo hoog dan de gemiddelde werkloosheid.

Ook blijkt uit de najaarsrapportage dat de ontwikkeling van de lonen na het Sociaal Akkoord in maart gemiddeld 1,1 procent zijn gestegen, dat is ongeveer het niveau van de prijsstijgingen. De gemiddelde loonstijging in heel 2009 pakte met 2,7 procent veel hoger uit. Dat is toe te schrijven aan de eerder gemaakte loonafspraken, die met 3,5 procent forser waren.

Minister Donner heeft bij de sociale partners de afgelopen jaar diverse malen aangedrongen de loonafspraken op de nullijn te houden, waarbij enkel de inflatie wordt gecompenseerd. Op deze manier kan het bedrijfsleven de loonkosten in ieder geval in bedwang houden.

Veel bedrijven hebben de opgebouwde winst het afgelopen jaar zien wegsmelten als gevolg van de diepe recessie. Dit jaar krimpt de economie naar verwachting met 4 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt voor volgend jaar weliswaar een lichte economische groei van 1,5 procent. Maar de investeringen van bedrijven blijven volgend jaar nog sterk achter. Volgens het CPB investeerden bedrijven dit jaar ruim 15 procent minder, volgend jaar zal dat volgens de CPB-prognose 7 procent minder zijn.