Firefox-browser meeste lekken

Met 102 gerapporteerde veiligheidsproblemen telt webbrowser Firefox dit jaar de meeste lekken. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Security Database. Mozilla Firefox maakt als open bron-product alle veiligheidslekken bekend. Commerciële softwareontwikkelaars maken vaak alleen fouten bekend die anderen vonden. Lekken die bekend zijn, worden sneller gedicht. Adobe stootte Microsoft van de tweede plaats met 45 lekken. (NRC)