Een nieuwe eigenaar

Een krant moet alleen bij uitzondering over zichzelf schrijven. Maar soms is er een moment dat het wel moet. nrc.next verandert, samen met NRC Handelsblad, van eigenaar: van de Persgroep Nederland gaat NRC Media over naar Egeria/Het Gesprek.

Het was de wens van deze redactie om de Persgroep te verlaten, om onze kranten en websites (zoals nrcnext.nl) autonomer te maken. Autonomie die nodig is om slagvaardig te kunnen optreden, in een tijd waarin kranten moeten innoveren.

Bij de nieuwe eigenaar is die autonomie groter en beter gewaarborgd. Anders dan bij de Persgroep Nederland en voorheen bij PCM kan NRC Media nu als zelfstandige uitgever opereren van zijn kranten, websites en andere uitgaven, zoals NRC De Week, onze editie voor het buitenland.

Over de voorwaarden hebben de betrokken partijen, NRC Media enerzijds en Egeria/Het Gesprek anderzijds, tot het laatste moment stevig onderhandeld. Het resultaat stemt ons tevreden. Directie, hoofdredactie, redactieraad, ondernemingsraad en redactie hebben daarom een positief standpunt ingenomen over dit onderhandelingsresultaat.

Dat deze eigenaar in ons wil investeren, betekent dat het geloof in kwaliteitsjournalistiek springlevend is. Dat is een verheffend signaal in een tijd dat er al te vaak over kranten bericht wordt alsof ze op sterven na dood zijn. Integendeel. De behoefte aan kwaliteitsinformatie bestaat – daarvan zien wij dagelijks het bewijs.

De verkoop van een krant is meer dan de verkoop van een bedrijf. Een krant vertegenwoordigt cultureel erfgoed. Een krant is bovendien essentieel voor een rechtsstaat, die is gebaseerd op het vertrouwen van burgers dat het nodig is dat de overheid en andere machten worden uitgedaagd door kritische en onafhankelijke journalisten. Daarom is het zo belangrijk dat de voorwaarden waaronder een krant wordt verkocht, goed zijn.

Essentieel is dat de nieuwe eigenaar niet tornt aan onze redactionele onafhankelijkheid. Dat achten wij niet in de laatste plaats ook in het belang van onze lezers. Onze onafhankelijkheid is en blijft geborgd in het redactiestatuut dat onder de nieuwe eigenaar geen verandering ondergaat. Maar redactionele autonomie betekent ook: zeggenschap over de strategische koers van de krant.

Het gaat ook om de uitgangspunten van deze krant. nrc.next en NRC Handelsblad worden geredigeerd vanuit een liberale geesteshouding met eerbied voor het individu en de beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en openheid. De krant wil kritisch zijn ten aanzien van iedere vorm van macht – of het nu gaat om een politieke partij, een bedrijf of een voetbalclub.

Het is vanuit die houding dat wij, redactie en andere medewerkers, dagelijks met grote inzet en groot enthousiasme werken aan onze kranten, websites en andere uitgaven.

Met als belangrijkste doel u, de lezer, te voorzien van de informatie waar u recht op heeft.

Lees meer over de nieuwe eigenaren van NRC Media op nrc.nl/economie