Belangstelling voor beursgang uit private-equityhanden tanend

‘Private-equityexits’ lijken beleggers nu al zwaar op de maag te liggen. Dit jaar hebben zes van de zestien bedrijven die in de VS door opkoopfondsen naar de beurs zijn gebracht, daar een lagere koers gekregen dan aanvankelijk werd verwacht, aldus gegevens van Thomson Reuters. De helft van die beursgangen dateert uit december. Nu kondigt Blackstone de beursgang aan van Travelport voor 2 miljard dollar. Beleggers tonen zich kieskeurig. Dat voorspelt weinig goeds voor de private-equityrendementen, want grote opkoopfondsen hebben succesvolle beursintroducties nodig om geld te verdienen.

Niet alle door private-equityfirma’s gearrangeerde beursgangen verdienen een lauw onthaal. Maar beleggers zijn terecht behoedzaam. Sommige bedrijven die voorheen in handen waren van opkoopfondsen, hebben hogere schuldenlasten dan hun beursgenoteerde branchegenoten. Zij moeten het geld in kas misschien gebruiken voor het afbetalen van hun schulden, waardoor ze het niet in hun activiteiten kunnen steken. De opbrengsten van beursgangen worden ook vaak gebruikt om het vreemd vermogen terug te dringen. Beleggers in aandelen geven er over het algemeen echter de voorkeur aan dat hun geld voor investeringen wordt aangewend.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de zaken volgend jaar voorspoediger zouden kunnen verlopen. Beleggers hadden misschien hun boeken al gesloten voor de decemberdeals. Ze zullen zich in januari wel weer melden. En de Amerikaanse markten zijn niet de enige optie. Private-equityfirma’s die beursgangen plannen, kunnen ook een beroep doen op de Europese markten, zoals Travelport van plan is.

Niettemin is iedere afname van de belangstelling voor Amerikaanse beursgangen slecht nieuws voor private-equityfirma’s. Zij zijn afhankelijk van winstgevende ‘exits’ om het soort rendement te kunnen leveren dat hun beleggers van ze verwachten. Dat geldt zeker voor de megadeals van meer dan 10 miljard dollar die in 2006 en 2007 zijn beklonken. Door hun omvang zijn deze bedrijven niet zo makkelijk door te verkopen aan een ander opkoopfonds of een strategische koper. Een beursgang kan dan de enige kans op een redelijke winst vertegenwoordigen.

Bovendien is het voor de opkoopfondsen van belang dat hun grootste deals het goed doen. Ze houden er rekening mee dat sommige beleggingen mislukken. Maar een grote deal die geen winst oplevert, kun je moeilijk compenseren met kleinere succesjes elders. Als beleggers niet opnieuw gaan hongeren naar door opkoopfondsen gesteunde beursgangen, gaan de private-equityfirma’s in 2010 een zware tijd tegemoet.

    • Lauren Silva Laughlin