Vogelbescherming

In het hoofdredactioneel commentaar van 16 december wordt Vogelbescherming Nederland bij de dierenwelzijnsorganisaties ingedeeld. Vogelbescherming is echter een natuurbeschermingsorganisatie met een focus op vogels. Wij komen vooral op voor de bescherming van leefgebieden van wilde vogels in Nederland en daarbuiten. Juist onze inzet voor belangrijke vogel- en natuurgebieden, zoals dit jaar voor herstel van de Westerschelde, draagt bij aan de ledenwinst die wij dit en de jaren daarvoor hebben geboekt.

Kees de Pater

Hoofd communicatie Vogelbescherming Nederland