'Ook arme landen moeten meewerken'

China voert de arme landen in het klimaatdebat aan. Sommige van die landen moeten constructiever zijn, zegt de VN-ambassadeur van eilandstaat Barbados.

Selwin Hart, VN-ambassadeur van Barbados en een van de onderhandelaars namens de kleine eilandstaten, is teleurgesteld over het resultaat van de klimaatconferentie. Maar hij ziet toch een paar positieve elementen. Het belangrijkste is de terugkeer van de VS in het klimaatdebat. „Dat president Obama besloot naar Kopenhagen te komen op een moment dat de onderhandelingen leken te mislukken, laat zien dat de VS bereid zijn om constructief mee te werken aan de bestrijding van klimaatverandering.”

Wat vindt u van wat er de laatste nacht is gebeurd?

„Ik was zeer teleurgesteld. Vooral in Soedan. Ik geloof dat een aantal delegaties het zicht kwijt is geraakt op waar we het eigenlijk over hebben. Klimaatverandering is te belangrijk om te misbruiken om oude politieke rekeningen te vereffenen.”

Wat betekent dit voor de samenwerking tussen ontwikkelingslanden?

„We zullen zeker nauw blijven samenwerken. Maar het is ook duidelijk dat sommige ontwikkelingslanden zich moeten afvragen of hun benadering van het onderwerp wel de juiste is. Landen als China, Brazilië, Zuid-Afrika en India werken wel constructief mee om klimaatverandering te bestrijden.”

Wat vond u van de rol van de leiders van de grote landen?

„Het heeft geholpen, maar het compliceerde de conferentie ook. Delegatieleden hadden niet precies door wat er gebeurde. We ontvingen sporadisch informatie via onze vertegenwoordiger Grenada. Maar over grote onderwerpen zoals financiën en reductiedoelstellingen konden alleen op het hoogste niveau afspraken worden gemaakt. Vanaf volgend jaar zullen wij daar invulling aan moeten geven.”

Zal dat nog lukken na deze chaos?

„Het bewustzijn bij de meeste landen dat er iets moet gebeuren is groot. Er waren hier zo’n 120 regeringsleiders. Zij zullen Kopenhagen niet snel vergeten. Ook al is nog niet iedereen duidelijk over zijn emissiedoelstellingen. Maar als we twee jaar terug hadden gezegd dat zo veel leiders zouden onderhandelen over een akkoord, zou niemand dat hebben geloofd.”

Hoe ziet u de rol van China?

„China is heel constructief als het gaat over klimaatverandering. De zogeheten G77-landen vormen een amorfe groep. Je hebt de OPEC-landen, kleine eilandstaten, economieën als Brazilië en China en echt arme landen. China brengt die partijen tot elkaar. Iedereen beseft ook dat doelen voor de lange termijn niet haalbaar zijn zonder een bijdrage van China.”

Was de benadering van de VS dan de juiste?

„Het zou oneerlijk zijn aan China dezelfde eisen te stellen als aan de VS. In China leven nog steeds tientallen miljoenen mensen onder de armoedegrens. Maar zoals gezegd, internationaal klimaatbeleid kan niet zonder China.”