Ombudsman

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer reageerde vorige week (16 december) in een opinieartikel op de uitlatingen van vicepremier Wouter Bos. Bos leverde felle kritiek na uitspraken die Brenninkmeijer zou hebben gedaan over het politieoptreden bij Hoek van Holland.

Brenninkmeijer wil de mensenrechten op de agenda wil zetten, zo blijkt uit zijn artikel. Maar hij verliest hiermee mijns inziens zijn taak en positie als Nationale Ombudsman uit het oog. De Ombudsman kan omschreven worden als een onafhankelijk, objectief en onbevooroordeeld beoordelaar van klachten tegen de staat. Door zich zo duidelijk over het politieoptreden bij de rellen te Hoek van Holland uit te spreken, doet hij afbreuk aan zijn taak en positie. Hij lijkt hier meer op jacht te zijn naar een klacht, dan zich als waarnemer op te stellen.

Had Brenninkmeijer zich gehouden bij een algemene verhandeling over de mensenrechten, naar aanleiding van bij hem ingediende klachten, dan was zijn reactie op Bos begrijpelijker geweest. Het agenderen van de mensenrechten is een goed doel, maar lijkt hier voorbij geschoten te worden.

Toch heeft Brenninkmeijer een onderwerp aangekaart waarover een verbazingwekkende stilte heerst. Waar is het publieke debat onder strafrechtgeleerden over het ?categoraal? aanmerken van het gedrag van de politieagenten in Hoek van Holland als noodweer?

Joop der Weduwen

Bilthoven

    • Joop der Weduwen Bilthoven