Vijftien

Het, overigens interessante, artikel over 15 jongelui van 15 jaar (NRC Weekblad, 12 december) geeft in mijn ogen geen representatief beeld. De door u geportretteerde leerlingen zijn een select groepje overwegend kansrijke leerlingen. In de praktijk doet ongeveer 35 procent havo/vwo/gymnasium, in uw voorbeeld is dat echter 65 procent.

De trieste conclusie is dat ongeveer eenderde van alle 15-jarigen geen diploma zal halen of hooguit vmbo. Daarmee voldoen we niet aan het streefdoel in Europa voor wat betreft minimum opleidingsnivo van jongeren bij toetreding op de arbeidsmarkt. Uw keuze voor tien kansrijke leerlingen is misleidend.

C. Donk, Dordrecht

    • C. Donk