Van bhaw naar boon 2

Ik ben blij dat de herkomst van de Indo-Europese talen eens ter sprake komt. Het is wat bevreemdend als bijna niemand ervan weet, en het steeds verdonkeremaand wordt in tv-documentaires. Guus Kroonen denkt dat niet bekend is hoe het precies is gegaan, maar ik heb geen reden te twijfelen aan de beschrijving in The Civilisation of the Goddess van Marija Gimbutas: in 4500 v.C. verdwijnt de bestaande cultuur in Zuid-Oekraïne, overlopen door een klein legertje uit Zuid-Rusland. In 4300 v.C. wordt de hoge cultuur in Bulgarije compleet verwoest, moord en verkrachting, bepaald geen ‘gemengde huwelijken’. De nieuwkomers zijn mogelijk aangetrokken door goud (zie de goudschat van Varna), niet door de landbouw want het dichterbijzijnde West-Oekraïne kwam pas 800 jaar later aan de beurt, met en tweede grootschaliger golf die de helden van de eerste op de vlucht dreef (dat werden de Albanezen – uit het Albanees substraat is mogelijk de taal van Bulgarije te reconstrueren). De ‘innovatie’ was het oorlogvoeren, het kleine legertje kwam over een grote bevolking heen en zo ging het verder over de rest van Europa. Millennialang was 90 procent van de bevolking rechteloos. Men bevocht elkaar in steeds grotere legers, in West-Europa tot de Duitsers er in 1945 na hun totale oorlog ook genoeg van hadden.Waarom begon het ooit? Het moet de organisatie van het trekken met grote kuddes vee en paarden geweest zijn, waar een eenhoofdige leiding kwam, en zo iemand dacht en zei op een gegeven moment, ‘ik ben de baas, laten we vee roven van hen daar’. Dat was de val uit het egalitaire paradijs; de mannelijke oppergod/dondergod werd uitgevonden en moord werd eervol.

Gerard Molenaar

Amsterdam

    • Gerard Molenaar Amsterdam