Van bhaw naar boon

Naar aanleiding van de afronding van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands gaat Berthold van Maris in op de talen die al in Europa aanwezig waren toen de Indo-Europese talen vanuit het oosten Europa binnenkwamen. In de laatste alinea van het artikel worden naast het Baskisch ook het Fins, Laps, Ests en Hongaars genoemd als talen die de Indo-Europese invasie overleefd zouden hebben. Voor het Baskisch klopt dat, maar de Fins-Oegrische talen zijn pas in het eerste millennium vanuit het noorden van Rusland Europa binnengekomen, toen de Indo-Europese talen al lang en breed hun plaats in Europa gevonden hadden.

Ad Foolen

Nijmegen

    • Ad Foolen Nijmegen