nrc.nl/weekblad

Van 25 Nederlandse steden staan overzichtskaarten, wijkkaarten en toelichtende teksten op nrc.nl/weekblad. Reageren kan via een forum op nrc.nl/weekblad en via weekblad@nrc.nl. Stemmen resultaten van de leefbarometer overeen met persoonlijke ervaringen?