Jezus stierf aan het kruis, niet in Maria’s schoot

In zijn fraai geïllustreerde artikel over P.C.Hooft-prijswinnaar Charlotte Mutsaers (NRC Handelsbald, 15 december) citeert redacteur Ron Rijghard uit Mutsaers’ essay omtrent haar piëta’s: „[...] wie zou er eigenlijk niet willen sterven in de omarming van zijn bloedeigen moeder.” De zeven afbeeldingen worden even daarvoor door Rijghard ook omschreven als zijnde afbeeldingen van „Maria en een stervende Jezus”. Met alle respect voor wens en essay van de kunstenares, vertolkt door de redacteur: hier past de correctie dat de afgebeelde Heiland een gruwelijke kruisdood stierf, waarna zijn diep verdrietige moeder hem omarmend torste op haar schoot.

F.W.J. Gribnau

Nijmegen

    • F.W.J. Gribnau Nijmegen