Het politieke persoonlijk maken. Niet zo’n gek idee

Soberheid en dienstbaarheid zijn principes waar PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen haar partijgenoten naar terug wil leiden. Soberheid in je salaris als PvdA-bestuurder omdat je drijfveer als sociaal-democraat niet geld, maar dienstbaarheid aan de samenleving is. Jaap van Slooten, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA en lid van de PvdA, ziet er niets in (Opiniepagina, 16 december). Hij merkt op dat als het politieke persoonlijk wordt gemaakt, PvdA-bestuurders straks ook alleen nog maar in een huis met energielabel A mogen wonen.

Terwijl de modale lonen de afgelopen jaren beperkt zijn gestegen, hebben de salarissen aan de top een hoge vlucht genomen. De gematigde inkomensverdeling die een land politieke en sociale stabiliteit geeft, werd door de top in de semipublieke sector losgelaten, ook door PvdA-bestuurders. Draagvlak voor loonmatiging om de economie uit het slop te trekken is niet te vinden als een groep in de top zich niets van die matiging aantrekt.

Van Slooten vindt het maar niks. Het politieke persoonlijk maken. Alsof dat een gek idee is. Alsof het geloofwaardig zou zijn om als partij te pleiten voor het aanpakken van bonussen en tegelijkertijd je eigen bestuurders nog een flinke kerstbonus in ontvangst te laten nemen.

Het verschil tussen de politieke uitspraken en de persoonlijke levensstijl hebben het vertrouwen van mensen in de politiek geschaad. Van Slooten is niet van plan om dat vertrouwen te herstellen. De PvdA moet er daarom ook maar niet rouwig om zijn dat hij – naar eigen zeggen – zijn geld voortaan aan een andere organisatie schenkt. Want wat heb je als partij aan Van Slootens geld, als je geen zetels meer hebt?

Dr. Ir. Leon Meijer

Lid van de ChristenUnie, Ede

    • Dr. Ir. Leon Meijer Lid van de Christenunie