Het is juist Albayrak die geen respect toont

Het Hof van Discipline voor de advocatuur heeft in zijn beslissing van 11 december een weloverwogen oordeel gegeven over de vraag of een advocaat respect moet tonen door op te staan voor rechters in de zittingszaal. Enerzijds overwoog het Hof dat een ongeschreven regel dit voorschrijft. Anderzijds signaleerde het Hof dat deze ongeschreven regel aan verandering onderhevig is. Zo ziet het Hof van Discipline dat de invloed van andere culturen en godsdienstbelevingen deze regel verandert. Het respect voor die andere levensbeschouwingen is volgens het Hof juist een kenmerk van behoorlijke rechtspleging. In haar brief aan de Tweede Kamer van 14 december, waarin zij stelt maatregelen te treffen als de Nederlandse Orde van Advocaten geen nieuwe regels in deze opstelt, heeft staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) geen enkel oog voor deze beschouwing, en meent zij dat de Orde van Advocaten fatsoen moet worden bijgebracht. Met een dergelijke schoffering is het de staatssecretaris zelf die onvoldoende respect toont.

Behandelt de advocaat de rechter in de zaal inderdaad structureel met te weinig respect? Ligt hier dan niet eerder een uitdaging voor de rechterlijke macht dan voor de wetgevende?

Raimond Dufour

Advocaat, Amersfoort