Het einde van de zee 2

Wetenschapsbijlage 12-12-09

Tot mijn genoegen las ik in NRC Wetenschap van 12 dezer dat Prof mr R. Feenstra nog steeds leeft (en hoe!). In zijn mooie artikel over Grotius beschrijft Folkert Jensma hem als ‘in 1977 vanuit mijn collegebankje… nogal intimiderend’. Dat is leuk om te lezen! Ik heb Feenstra slechts éénmaal ontmoet, in 1957, voor de duur van een tentamen Romeins Recht. Ik kwam uit dienst en had hem nimmer, laat staan vanuit een collegebankje, beschouwd: ik repeteerde gewoon bij de (toen evenzeer vermaarde) Witkam. Ik was echter door ervaren studiegenoten gewaarschuwd dat Feenstra nogal verlegen (???) was en dat ik er verstandig aan deed te zorgen dat er geen auditanten bij het tentamen aanwezig waren. Toen mijn naam werd afgeroepen opende ik de deur van F’s werkkamer en zag één man achter het bureau zitten, F dus. Ik bemerkte echter dat iemand achter mij naar binnen wilde glippen (zo voelde ik het althans). Het was een mij eveneens onbekende. Met de moed der wanhoop drukte ik de deur krachtig dicht, de arm der onbekende er stevig tussen. Hij ontworstelde zich en inmiddels zag ik dat F in de lach schoot. Vervolgens bleek de betrokkene Wubbe te zijn (later hoogleraar Romeins recht te Freiburg) , assistent van F ,die een rol bij het tentamen had. Ik moest hem dus wel toelaten. Het tentamen verliep vervolgens moeiteloos.

Rob Blekxtoon

Zutphen

    • Rob Blekxtoon