Gebouwen slopen? Laat er liever kunstenaars wonen

In het artikel ‘In Europa is slopen het nieuwe bouwen’ (NRC Handelsblad, 10 december) wordt een interessante uiteenzetting gegeven over wat er gebeurt met krimpende steden en gebieden. Slopen is het nieuwe bouwen, is het veelgehoorde motto.

De bevolkingsdaling en vergrijzing in bepaalde gebieden in Nederland en Europa is een niet te ontkennen ruimtelijk en economisch probleem dat aangepakt moet worden. Sloop hoeft echter niet altijd het streven te zijn. Bepaalde leegstand is bijvoorbeeld in te zetten voor artistieke en creatieve dienstverlening. Deze creatievelingen of artistiekelingen kunnen prima leven in gebieden waar de voorzieningen net wat lager zijn, ze zijn innovatief genoeg om naar mogelijkheden te zoeken. Zij brengen ook weer nieuwe en inspirerende ontwikkelingen in gang die zinvol kunnen zijn om het gebied levendig en enigszins vitaal te houden. Het is geen streven om naar een anarchistisch model te gaan en allerlei vrijplaatsen te creëren aan de randen van Nederland, maar daarmee experimenteren kan geen kwaad.

Ronny Denkers

Student stedelijke en culturele geografie Radboud Universiteit

    • Ronny Denkers Student Stedelijke
    • Culturele Geografie Radboud Universiteit