'Diepere Schelde verbetert natuur juist'

Verdiepen van de vaargeul in de Westerschelde brengt geen schade toe aan de natuur, maar verbetert die zelfs. Dat betoogde advocaat H. Besselink gisteren namens het kabinet bij de Raad van State. „Duidelijk” is volgens de landsadvocaat dat verruiming van de vaargeul „alleen maar meehelpt om het systeem in positieve zin te veranderen”.

De Raad van State stak bijna vijf maanden geleden een stokje voor het uitbaggeren van de vaargeul. Het was volgens de bestuursrechter onzeker of de natuur er zou worden aangetast.

De uitspraak leidde tot een storm van protest in Vlaanderen. Dat heeft groot belang bij het uitbaggeren; daardoor kunnen ook diepe containerschepen de haven van Antwerpen snel bereiken. De kwestie leidde tot een politieke rel op het hoogste niveau.

De Raad van State moet alsnog snel de baggervergunning goedkeuren, aldus de landsadvocaat, nu nader onderzoek heeft aangetoond dat de natuurbelangen „hoe dan ook niet worden geschaad”.

De bagger die bij het uitdiepen van de Westerschelde vrijkomt, zal geleidelijk worden gestort aan de randen van de zandplaten die het mondingsgebied kenmerken. Deze manier van storten leidt tot groei van het waardevolle „laagdynamisch gebied”. Na vijf jaar zou het 118 hectare groter zijn.

Vlaanderen sluit zich bij de redenering van het Nederlandse kabinet aan. De natuur heeft op langere termijn baat bij de verdieping, stelt advocaat I. Larmuseau van de Vlaamse regering. In de vergunning is vastgelegd dat de werkzaamheden worden opgeschort als op korte termijn onvoorziene schade aan de natuur optreedt. Met een uitgebreid systeem van toezicht tijdens het werk voldoen de baggeraars aan het zogenoemde voorzorgprincipe, dat beoogt zo min mogelijk schade aan natuurgebieden te veroorzaken.

De positieve effecten op de natuur van het uitdiepen van de vaargeul staan volgens Nederland en Vlaanderen los van de slechte ecologische toestand van de Westerschelde als geheel. Om die te verbeteren, zullen 600 hectare polders onder water worden gezet. Daaronder ook de omstreden ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen.

De Raad van State doet vermoedelijk over zes weken uitspraak.

    • Arjen Schreuder