Akkoord over klimaat bevat vooral beloftes

De klimaatconferentie in Kopenhagen is op de valreep afgesloten met een akkoord. Maar ondanks twee weken van onderhandelingen en twee jaar voorbereiding is het een akkoord met geringe ambities.

De landen bleken niet in staat om duidelijke afspraken te maken over de reductie van broeikasgassen en de financiering van klimaatbeleid voor arme landen. Ook is in de tekst niet vastgelegd wanneer de afspraken moeten zijn omgezet in een bindend verdrag.

Een paar weken geleden hadden de onderhandelaars hun ambities al bijgesteld. Ze besloten dat in Kopenhagen de basis moest worden gelegd voor een juridisch bindend verdrag dat eind volgend jaar in Mexico gesloten zou kunnen worden. Maar dit akkoord biedt nauwelijks aanknopingspunten voor een bindend verdrag.

De tekst is door een kleine groep landen (China, India, Brazilië en Zuid-Afrika) onder leiding van de Verenigde Staten uitonderhandeld.

Volgens de Amerikaanse president Obama was de tijd niet rijp voor een ambitieuzer akkoord. „Dat vraagt om meer vertrouwen”, zei Obama. „Maar zover zijn we nog niet.” Hij zei wel dat hij op termijn wilde streven naar een internationaal verdrag.

Bij veel landen was de teleurstelling groot. De Zweedse premier Reinfeldt noemde het akkoord vannacht „niet perfect”. Hij voegde eraan toe dat het akkoord „geen einde zal maken aan de klimaatdreiging”. Ook José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, kon zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen.

Maar de grootste onvrede was er bij de ontwikkelingslanden. Sommige, waaronder Soedan, wijzen de tekst dan ook af. Bij het sluiten van de krant vannacht werd in de grote vergaderzaal nog steeds over de tekst gesproken. Alle landen mogen hun visie geven. Eerder vannacht ging Reinfeldt er vanuit dat een grote meerderheid van de landen het akkoord uiteindelijk zou goedkeuren.

Commentaar: Opinie & Debat, pagina 11