Werkloosheid laag door zzp'er

De werkloosheid loopt gestaag op. In november kwamen er 9.000 werklozen bij. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch zijn de cijfers lager dan gedacht. Dat komt door de groeiende groep zzp’ers. Al hebben ze geen werk, ze vallen buiten de statistieken.

pagina 14 en 15