Vroemmmm 2

Een voor de hand liggende conclusie schittert door afwezigheid – en schittert feller dan normaal – in het artikel van Warna Oosterbaan (Boeken 27.11.09) over de verloren onschuld van de auto. Hij gebruikt grote woorden als ‘medeschuldig aan een wereldramp’ en ‘een van de belangrijkste bedreigingen van de menselijke samenleving’. Tegelijk memoreert hij dat auto’s voor te veel mensen ‘te verleidelijk, te handig en onmisbaar’ blijven. Goed. Maar wat hier ontbreekt is aandacht voor de oorzaak van deze verleidelijkheid. Die ligt natuurlijk niet alleen in het verschijnsel auto zelf. Hoe is het mogelijk dat Oosterbaan de rol van de reclame buiten beschouwing laat? Reclame voor auto’s dient minstens zo ingrijpend te worden beperkt als die voor tabak. Gebeurt dit niet, dan blijft het, ondanks andere maatregelen, dweilen met de kraan open.

Arend Smilde, Utrecht

    • Arend Smilde