Tijdschrift

Het driemaandelijkse tijdschrijft Septentrion is meer dan een Franstalige pendant van Ons Erfdeel, het driemaandelijkse Vlaams-Nederlandse culturele tijdschrijft. Beide tijdschriften hebben dezelfde redactie, maar dit betekent niet dat zij een paar artikelen uit Ons Erfdeel laat vertalen en in het dunnere Septentrion zet.

Natuurlijk lijken de tijdschriften over de Vlaamse en Nederlandse cultuur in de breedste zin van het woord op elkaar: beide zijn een aantrekkelijke mengeling van literaire verhalen, beschouwingen, reportages en boekbesprekingen. Maar wie de laatste nummers van 2009 van Ons Erfdeel en Septentrion naast elkaar legt, ziet maar één gemeenschappelijk artikel: de herinneringen van schrijfster Joke van Leeuwen over haar jeugd in Brussel. Voor de rest is Septentrion gevuld met andere artikelen die vaak een Frans of Waals kantje hebben gekregen. Zo vergelijkt Frank Wassenberg in ‘L’ assistente sociale ou le bulldozer’ de vernieuwing van de Vogelaarwijken met die van de banlieues in Frankrijk. Hij komt tot de conclusie dat stedelijke vernieuwing in Frankrijk een zaak is van de centrale staat en in Nederland van gemeenten en woningbouwverenigingen. Hierdoor is de Franse aanpak rigoureuzer dan de Nederlandse. Slopen en bouwen is het Franse devies, terwijl in Nederland meer aandacht is voor de sociale kant van vernieuwing.

Vooral voor Parijzenaars is ‘Les deux faces de Paris’ interessant, een mooie analyse van Maaike Koffeman van Adriaan van Dis’ De wandelaar die laat zien dat deze roman uit 2007 nog knapper is dan bij eerste lezing al leek. Heel overtuigend laat zij zien hoe ongelooflijk rijk aan verwijzingen naar kunstwerken en architectuur deze in het Frans vertaalde roman is en hoe verdubbelingen het thema vormen.

    • Bernard Hulsman