Studiebeurs ook voor buitenland

Nederlandse studenten kunnen vanaf 1 augustus 2010 zowel een bachelor- als een masterstudie volgen in het buitenland met medeneming van hun studiefinanciering. Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) heeft deze week een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd die dit mogelijk maakt.

Studenten die een bachelorstudie in het buitenland volgen kunnen nu soms niet in aanmerking komen voor studiefinanciering als ze ook een master willen doen. Dat is een gevolg van de zogenoemde ‘3-uit-6-maatregel’ Die maatregel houdt in dat een student ten minste drie van de zes jaren voorafgaand aan de aanvraag om studiefinanciering voor een buitenlandse hoger onderwijsopleiding in Nederland moet hebben gewoond. De regel is ingevoerd om te voorkomen dat studenten uit andere EU-landen zonder enige band met Nederland gebruik kunnen maken van Nederlandse studiefinanciering om in hun eigen land te studeren.

Nederlandse studenten die een bachelorstudie in het buitenland volgen kunnen de dupe worden van deze maatregel, aangezien zo’n studie minimaal drie jaar duurt. Ze komen daardoor niet in aanmerking voor studiefinanciering voor een masteropleiding, omdat ze in de zes jaar ervoor meer dan drie jaar in het buitenland waren.

In de praktijk wordt met de 3-uit-6-maatregel nu al coulant omgesprongen, schrijft Plasterk, maar deze wetswijziging zorgt ervoor dat de wet kan worden „toegepast zoals hij bedoeld is”.

De Vereniging voor Grensarbeiders, een Vlaamse belangengroepering voor mensen die in België wonen en in Nederland werken, heeft twee jaar geleden een klacht ingediend bij de Europese Commissie over de 3-uit-6-maatregel, omdat ze die discriminerend vond. De Commissie was het daarmee eens en daagde het Nederlandse ministerie van Onderwijs voor het Europees Hof van Justitie. Een uitspraak wordt pas verwacht in 2012.