Stan Huygens op de borrel bij VNO-NCW

Het was als vanouds gezellig op de traditionele eindejaarsborrel van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Nederlandse ondernemers toonden dat ze geen watjes zijn, want ondanks het winterse weer kwamen ze gisteren in groten getale naar de Malietoren, het fraaie hoofdkantoor van VNO-NCW, waar gastheer Bernard Wientjes ook vertegenwoordigers van de Haagse ambtelijke en politieke elite welkom heette.

De stemming was heel wat opgewekter dan een jaar geleden, toen de financiële crisis net was uitgebroken en de economische vooruitzichten somber waren.

Een toast was wel op zijn plaats. Want onze vaderlandse ondernemers hebben zich in deze moeilijke periode niet uit het veld laten slaan. Ze hebben de mouwen opgestroopt en zijn er, mét hun werknemers, voor gegaan om banen te behouden.

Volgens het CBS is het aantal werklozen in Nederland het afgelopen jaar met 121.000 opgelopen. In deze economische crisis, die geldt als de ernstigste sinds de jaren dertig, is een werkloosheidspercentage van 5,2 procent een indrukwekkend resultaat. De flexibilisering van de arbeidsmarkt, de inzet van de deeltijd-WW én de groeiende groep van zelfstandigen hebben eraan bijgedragen dat Nederland midden in de crisis een van de laagste werkloosheidspercentages ter wereld heeft.

Natuurlijk was Loek Hermans, de voorzitter van MKB Nederland, prominent aanwezig bij de collega’s van VNO-NCW. Ook de chef van de defensiestaf, Peter van Uhm, minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en de Kamerleden Paul Tang en Stef Blok lieten zich de hapjes en drankjes goed smaken.

Opvallend was de aanwezigheid van drie talentvolle jonge staatssecretarissen. Nebahat Albayrak (Justitie), Jack de Vries (Defensie) en Jan Kees de Jager (Financiën) praatten ongedwongen over hun beleid en de uitstekende stemming in het kabinet. Het was zelfs zo gezellig dat ze zich moesten haasten om het wekelijkse bewindsliedenoverleg van hun respectievelijke partijen bij te wonen.

Premier Balkenende liet vanwege de Klimaattop in Kopenhagen verstek gaan. We misten ook Wouter Bos (Financiën), Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en ondernemersminister Maria van der Hoeven.Ook Agnes Jongerius, voorzitter van vakcentrale FNV, en SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, vielen op door afwezigheid.

Had dat soms te maken met de gespannen verhoudingen in de polder na het kabinetsbesluit tot verhoging van de AOW-leeftijd?

Nee, de FNV hield een eigen kerstborrel en Rinnooy Kan had per abuis een dubbele afspraak in zijn overvolle agenda staan.

Roel Janssen

    • Roel Janssen