Staatsfonds Abu Dhabi lijkt zich lelijk te hebben misrekend

Abu Dhabi beschuldigt Citigroup van fraude met betrekking tot zijn belegging van 2007 in de Amerikaanse bank. Wat er ook waar mag zijn van deze door Citi betwiste aantijging, de zaak vestigt de aandacht op het verlies van bijna 90 procent waar de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) tegenaan kijkt op haar belegging van 7,5 miljard dollar. Dat is in scherp contrast met het gezonde rendement van concurrerende staatsfondsen, die de bank eveneens van noodkapitaal hebben voorzien.

De ellende van ADIA is voor een deel terug te voeren op een slechte inschatting van de situatie. Het grootste staatsfonds ter wereld was de eerste die reageerde op de oproepen tot steun van noodlijdende westerse banken. Maar hoewel ADIA een aantrekkelijke jaarlijkse couponrente van 11 procent wist te bedingen op de verplicht converterende obligatie waar het fonds in belegde, slaagde het er niet in een adequaat veiligheidsnet uit het vuur te slepen voor het geval Citigroup nog een keer hulp nodig zou hebben.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het fonds zichzelf wel enigszins indekte. Het sloot een overeenkomst die het mogelijk maakte de koers omlaag te brengen waartegen de obligaties in aandelen moesten worden omgezet, als er nieuwe beleggers tegen een lagere koers zouden instappen. Die clausule trad in werking toen Citi bij een tweede financieringsronde in februari 12 miljard dollar binnenhaalde van een groep beleggers onder leiding van de Government Investment Corporation van Singapore en de Kuwait Investment Authority. Het probleem is echter dat de conversiekoers van ADIA slechts werd teruggebracht van 37,24 dollar naar 31,83 per aandeel. De aandelen van Citi worden nu op 89 procent onder dat niveau verhandeld.

Maar de ellende van ADIA is niet louter te wijten aan een slecht inschattingsvermogen. Het is ook domme pech. Als onderdeel van de door de Amerikaanse regering in gang gezette reddingsoperatie voor Citi van vorig jaar november werden de staatsfondsen van Singapore en Koeweit in de gelegenheid gesteld hun preferente aandelen om te zetten in gewone aandelen, tegen een koers van 3,25 dollar per aandeel, om de dividendlasten op de langere termijn voor de bank te verlichten. Dat heeft beide fondsen geholpen winsten te boeken die meer dan 1 miljard dollar hoger lagen dan hun respectievelijke belegging. ADIA, dat zijn effecten in ieder geval moest laten converteren, kwam niet voor dat programma in aanmerking.

Als ADIA erin slaagt zijn fraudebeschuldigingen hard te maken, kan deze zaak alsnog anders uitpakken. Is dat niet het geval, dan gaat de steunoperatie voor Citi de boeken in als een van de slechtste beleggingen uit de lange geschiedenis van het staatsfonds.

    • Una Galani