Ombudsman voor klachten over terreurlijst

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren unaniem ingestemd met de instelling van een onafhankelijke ombudsman voor mensen en instellingen die menen dat ze ten onrechte op een sanctielijst van de VN staan. Het gaat om een lijst van mensen die de sanctiecommissie van de VN verdenkt van banden met terroristische organisaties.

Tot nog toe kon tegen plaatsing op de lijst geen beroep aangetekend worden. Alleen in sommige gevallen was het mogelijk via langdurige juridische procedures er af te komen. Vorig jaar vernietigde het Europese Hof van Justitie een besluit van de EU om de tegoeden te bevriezen van een stichting die op de VN-lijst stond. Het Hof vond dat het recht van de stichting zich te verweren tegen plaatsing op de lijst niet gerespecteerd was. Twee maanden geleden werd ze van de lijst geschrapt.

In Europa, de VS, Pakistan en Turkije lopen in totaal dertig rechtszaken van mensen tegen hun opname op de sanctielijst. Er staan zo’n 500 namen op de lijst, die niet goed bijgehouden wordt: dertig tot veertig mensen zouden inmiddels zijn overleden, aldus de Oostenrijkse ambassadeur bij de VN, die deze maand de Veiligheidsraad voorzit.

De ombudsman zal zelf geen mensen van de lijst kunnen halen, maar na het aanhoren van klachtenwel aan de sanctiecommissie kunnen voorstellen hun namen te schrappen. (Reuters, AP)