Jongeren op internet verleiden tot seks wordt strafbaar

Op 1 januari veranderen regels en wetten, ‘grooming’ wordt strafbaar.

sexinternetVanaf 1 januari is “het bewust benaderen en verleiden van jongeren op internet met als doel het plegen van seksuele handelingen” strafbaar. In het spraakgebruik wordt dit grooming genoemd. Letterlijk betekent dat ‘voorbereiden’. De maximale straf wordt twee jaar.

Op het moment dat een volwassene, vaak onder een valse naam, op internet daadwerkelijk een afspraak maakt om een jongere te ontmoeten én voor die afspraak voorbereidingen treft, is hij strafbaar. Maar advocaat Christiaan Alberdingk Thijm waarschuwde eerder in NRC Handelsblad dat de intentie waarmee iemand iets doet op internet vaak lastig te bewijzen is. Lees hier het bericht.


Minister Hirsch Ballin zei in mei op een conferentie dat  voor strafbaar “groomen” niet vereist is dat er werkelijk fysiek contact tussen kind en volwassene tot stand komt. Ook is een feitelijk door het kind gepleegde seksuele handeling daarvoor niet nodig, “bijvoorbeeld voor een webcam.”

Naast groomen worden nog twee handelingen strafbaar gesteld in de hoop misbruik van jongeren via internet beter te kunnen vervolgen. Nu is het alleen strafbaar om naar kinderporno te kijken als je die in je bezit hebt, bijvoorbeeld als gedownload bestand op je computer. Maar na 1 januari  wordt het ook strafbaar om ‘op afstand’ via internet naar kinderporno te kijken. Justitie verwacht dat aan te kunnen tonen als er met een creditcard voor beelden is betaald, zodat van een misverstand (‘per ongeluk op een site terechtgekomen’) geen sprake kan zijn.
Het wordt ook strafbaar om aan kinderen seksuele handelingen te tonen, voor seksuele doeleinden. Omdat, schrijft justitie in dit persbericht,  het kind dat daarmee wordt geconfronteerd in de toekomst „seksuele handelingen die als ontucht moeten worden aangemerkt als gewoon zou kunnen ervaren”.
De nieuwe artikelen in het wetboek van strafrecht vloeien voort uit een Europees verdrag (Lanzarote) dat Minister Hirsch Ballin (justitie, CDA) in 2007 heeft ondertekend. Lees hier het bericht op deze site. En hier alle Kamerstukken die aan de goedkeuring van het verdrag voorafgingen. Dat het initiatief uit Europa kwam en niet uit Nederland is wellicht geen toeval. Tot niet zo lang geleden had Nederland een ambivalente houding ten opzichte van kinderporno, blijkt uit een artikel van Antoinette Reerink in NRC over dit onderwerp. Nog in 2002 noemde PvdA-Tweede Kamerlid Jurgens kinderporno een „expressie” waarop de vrijheid van meningsuiting van toepassing was. Wie overigens getuige is van grooming kan daarvan aangifte doen via  het meldpunt Cybercrime dat hier is te vinden.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

Wat vindt u? Moet het maken en voorbereiden van een afspraak met een kind met een bepaalde bedoeling inderdaad strafbaar zijn (dus niet het contact zelf en ook niet een seksuele handeling)? En denkt u dat justitie die ‘bedoeling’ zal kunnen bewijzen?


    • Merel Thie