Ex-DSB bestuur wil DNB dagen

De voormalige bestuursleden van de failliete DSB-bank zijn een rechtszaak aan het voorbereiden tegen De Nederlandsche Bank (DNB) en een aantal directeuren en medewerkers van de toezichthouder die gewerkt hebben aan het DSB dossier.

De ex-bestuurders stellen DNB verantwoordelijk voor het faillissement van de bank van Dirk Scheringa op 19 oktober. Volgens hen was het faillissement onnodig. Met de gang naar de rechter willen ze een schadeloosstelling voor iedereen die geld heeft verloren door het faillissement. Het gaat bijvoorbeeld om klanten die een achtergestelde depositorekening hebben bij DSB en wellicht hun geld kwijt zijn omdat ze niet vallen onder het depositogarantiestelsel. Ook spaarders met meer dan 100.000 euro moeten gecompenseerd worden door DNB. Niet alleen klanten moeten geld terugkrijgen, DNB zou ook de miljoenen die Scheringa door het faillissement van zijn bank is kwijtgeraakt moeten terugbetalen.

Dat bevestigen bronnen rondom de failliete bank uit Wognum. DNB kon vanmorgen nog geen reactie geven.

De ex-bestuurders wachten met de aanklacht tot de onderzoeken naar het faillissement van DSB zijn afgerond. Het onderzoek van DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) komt in januari. In maart volgt het rapport van hoogleraar Scheltema. Daarna willen de oud-bestuurders aan de hand van documenten aantonen dat de DSB bank failliet is gegaan door het handelen van DNB.

Volgens de oud-bestuurders (Dirk Scheringa, Robin Linschoten, Hans van Goor en Ronald Buwalda) heeft DNB onder meer gefaald omdat het niet heeft gezorgd dat de Nederlandse grootbanken een liquiditeitsnet beschikbaar stelden. Hiermee moest de uitstroom van spaargeld worden gestopt. De bestuurders gingen ervan uit dat DNB dit zou regelen en tekenden daarom op 4 oktober een overeenkomst waarin zij akkoord gingen met het aftreden van Scheringa, het aanstellen van huidig DSB-curator Joost Kuiper als nieuwe topman, en de afspraak dat Scheringa zijn aandelen in de bank zou verkopen.

    • Tom Kreling
    • Heleen de Graaf