Economie kort

FNV klaagt arbo-arts aan over ‘giftige containers’

Door onze correspondent

Maastricht. FNV Bondgenoten heeft een klacht ingediend tegen een bedrijfsarts van ArboNed in Venlo. Hij zou een man met ernstige klachten bewust verkeerd hebben voorgelicht. Het gaat om een werknemer van het logistieke bedrijf Flextronics Logistics die door zijn huisarts werd doorgestuurd naar de bedrijfsarts. Het vermoeden bestond dat hij ziek was geworden na het werken in containers die behandeld worden met giftige gassen. De bedrijfsarts schreef de huisarts terug dat van zo’n blootstelling geen sprake kon zijn. En zou het al gebeurd zijn, dan had het geen klachten opgeleverd. Hij beriep zich hiervoor op een onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Volgens Jan de Jong van FNV bestaat dat onderzoek niet. „Bovendien bleek bij een door de werknemer zelf geïnitieerd onderzoek in het gespecialiseerde ziekenhuis Rijnstate dat zijn klachten wel degelijk veroorzaakt konden zijn door gassen.” Volgens De Jong heeft de bedrijfsarts het belang van de werkgever laten prevaleren boven dat van de werknemer.

Rekenkamer: DNB ziet niet alle risico’s

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. Gebrek aan wetgeving en gebrek aan internationale samenhang zorgen ervoor dat financiële toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) niet alle gevaren van een financieel systeem aan zien komen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten. Er worden elf „inherente spanningen” in het toezichtsysteem gesignaleerd die het werk van DNB bemoeilijken. Volgens de Rekenkamer is het eerste „systeemkenmerk” dat voor spanningen zorgt het feit dat financiële markten en instellingen steeds meer internationaal georiënteerd zijn, maar het toezicht daarop nationaal georganiseerd is. DNB kampt met de tegenstelling van een onafhankelijke toezichthouder versus de individuele belangen van de financiële instellingen waarop zij toezicht houdt. DNB is voor haar toezichtstaak bovendien afhankelijk van de informatie die zij van die individuele instellingen krijgt.

Lees het rapport van de Rekenkamer via nrc.nl/economie